کامفار یا اکسل؟

مقایسه دو نرم افزار اصلی ارزیابی اقتصادی

سوالی که در حال حاضر بسیار مطرح شده است و شاید هنوز ابهاماتی در رابطه با نرم افزار اصلی جهت ارزیابی اقتصادی وجود دارد.
نرم افزار کامفار چندین سال می باشد که در کشور ما وظیفه اصلی ارزیابی طرح های سرمایه گذاری را بر عهده گرفته است و بسیاری از سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی از این برنامه استفاده می کنند.
دلایل اصلی استفاده از این نرم افزار به شرح زیر است:
۱. ساده بودن و در عین حال نصب آسان
۲. عدم نیاز لازم به دانش مالی. چرا که ورودی ها را وارد کرده و خروجی ها را به صورت پرینت شده دریافت می کنیم
۳. عدم دانش کافی در زمینه مالی و تحلیل نتایج
۴. عدم وجود نرم افزاری دیگر در این زمینه
در کشورهای پیشرفته نرم افزاری به نام کامفار را نمی شناسند، دلیل اصلی آن کاملا واضح است. چون اکسل بهترین نرم افزار در زمینه ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری می باشد.

مشکلات اصلی نرم افزار کامفار:
۱. محدود بودن به پروژه های خاص و از قبل تعریف شده در این نرم افزار
۲. در نظر گرفتن مفروضات مشخص و از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییر برای هر شاخه مشخص از پروژه های سرمایه گذاری
۳. محدود بودن دوره ساخت و بهره برداری
۴. نتایج مشخص و غیر قابل تغییر
۵. نمودارهای از قبل طراحی شده و غیر قابل تغییر
۶. عدم انعظاف در طراحی دوره های زمانی مختلف برای پروژه
۷. مهمترین مشکل این نرم افزار محسابه غلط شاخص های اقتصادی از جمله NPV می باشد.

نرم افزار اکسل
نرم افزار اکسل بهترین برنامه تحت محیط مایکروسافت و برنامه VBA می باشد. این نرم افزار در زمینه ارزیابی طرح های سرمایه گذاری مزایای به شرح زیر دارد:
۱. انعطاف پذیری بالای این نرم افزار در طراحی هر نوع پروژه
۲. استفاده از دانش مالی و پیاده سازی آن در این نرم افزار و اطمینان خاطر از محاسبات در نظر گرفته شده
۳. طراحی داشبورد به صورت منعطف در زمینه دوره های زمانی مختلف برای طرح (ماهانه، فصلی، شش ماهه، سالانه)
۴. انعظاف پذیری در تعداد دوره های ساخت و بهره برداری طرح
۵. طراحی انواع گزارشات مالی و اقتصادی مرتبط با طرح
۶. پیاده سازی استاندارد حسابداری مرتبط با استانداردهای جهانی یا داخلی
۷. انعطاف پذیری در تغییر مفروضات طرح و تغییرات آن به هر صورت ممکن
۸. سادگی و کاربرپسند
۹. طراحی انواع چارت های پویا و قابل کاربرد با توجه به نوع پروژه
۱۰. اطمینان از نتایج طرح با توجه به اینکه برنامه برای هر پروژه باید طراحی شود و برای طراحی باید متخصص مالی این کار را صورت دهد. در صورتی که نرم افزار کامفار تنها ورودی و خروجی دارد و نیازی واجب به کاربر متخصص ندارد