ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها با استفاده از اکسل (مدل سازی کامفار در اکسل)

مطالب آموزشی

یکی از مسائلی که در دنیای سرمایه گذاری و مالی وجود دارد عدم آشنایی افراد با نرم افزارهای مالی است. ضعف در این زمینه باعث شده است تا کارشناسان این حوزه کلیه محاسبات و تحلیل های مالی را با سرعت کم و دقت پایین انجام دهند. نرم افزار اکسل یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه محاسبات مالی، تعیین پارامترهای اقتصادی پروژه، تحلیل حساسیت امکان پذیری پروژه و ... می باشد.
از این رو در این دوره آموزشی مخاطبان تحلیل پارامترهای اقتصادی یک پروژه، پیش بینی پارامترهای اقتصادی آن، نحوه محاسبات در سیستم بانکداری ایران و ... را خواهند آموخت. همچنین در این دوره مخاطبان نحوه مدل سازی اقتصادی یک پروژه، پیاده سازی نرم افزار کامفار در اکسل و طراحی برنامه آن را فرا خواهند گرفت.