طراحی داشبورد و ترفندهای حرفه ای در اکسل

مطالب آموزشی

داشبوردها در اکسل سیستم های نرم افزاری نوینی هستند که می توان با استفاده از توابع و ابزار های موجود در برنامه اکسل طراحی نمود. این سیستم ها به سازمان ها کمک بسیاری در تجزیه و تحلیل داده ها، گزارش های مناسب از عملکرد سازمان می کند. داشبورد ها به مديران اين امكان را مي دهد تا با تعريف، نظارت و تحليل شاخص هاي كليدي عملكرد در ايجاد تراز بين اهداف و فعاليت ها، نمايان سازي كليه فعاليت هاي سازمان و ايجاد يك محيط نمايش مشترك بين اهداف و فعاليت ها براي تصميم سازي درست و كارآمد اقدام نمايند.
مخاطبان در پایان این دوره آموزشی قادر خواهند بود پایگاه داده پویا، سیستم های گزارش گیری پویا، نمودار های پویا و ... تشکیل دهند و سیستم هایی نرم افزاری طراحی نمایند که به صورت پویا گزارش گیری و تحلیل نماید.