دوره مقدماتی کاربرد اکسل در حسابداری و شرکت های تولیدی، خدماتی

مطالب آموزشی

حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد نموده و در کلیه واحد های اقتصادی، بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند. امروزه در جامعه، حسابداری سنتی معنایی نخواهد داشت و استفاده از کامپیوتر در زمینه حسابداری یک ضرورت انکارناپذیر است. نرم افزار اکسل یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در زمینه حسابداری است. این دوره آموزشی، دوره مقدماتی آموزش اکسل در حسابداری می باشد.
مخاطبان در این دوره آموزشی نحوه فرمول نویسی، کار با توابع مهم و کاربردی اکسل در دانش حسابداری را فرا خواهند گرفت. همچنین در این دوره، مباحث مربوط به پایگاه داده، ابزارهای گرافیکی، نحوه تشکیل صورت های مالی در حسابداری و پیش بینی صورت های مالی را آموزش می بینند.