هوش تجاری و تحلیل داده ها در اکسل 2013

مطالب آموزشی

هوش تجاری از جمله سیستم های هوشمند و کارایی است که برای تحلیل داده ها، گزارشات پویا استفاده می شود. این سیستم به مدیران سازمان ها در ارزیابی عملکرد و بهبود فرایند کمک بسیاری می کند. در واقع از پایگاه داده یک سیستم هوشمند طراحی کند. این امکان در مجموعه اکسل 2013 فراهم شده است.
در پایان این دوره آموزشی مخاطبان مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها (شامل واحدهاي هوش تجاري، مالي، بازاريابي و فروش، اعتبارات، توليد، آمار و اطلاعات، طرح و برنامه، مديريت ريسک و ...)، مي‌توانند از امکانات سیستم هوش تجاری در زمینه تهیه گزارش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمایند.