مدل سازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل (با رویکرد مدل های بورس و بانک) (بخش 1)

مطالب آموزشی

حوزه مالی در سال های اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته، به طوری که در جنبه های مختلف به شکلی تخصصی تبدیل شده است. کاربرد فراوان مباحث مالی از یک سو و پیچیدگی مفاهیم و محاسبات مالی از سویی دیگر باعث شده است تا بسیاری از این مباحث از جمله تشکیل پورتفوی سرمایه گذاری، ریسک و برنامه ریزی مالی، شبیه سازی و آنالیز قیمت سهام و ...را با استفاده از نرم افزار اکسل مدل سازی کنیم. این دوره آموزشی شامل دو بخش 1 و 2 می باشد. مخاطبان مربوط به بخش 1، ضمن اینکه با مفاهیم مالی و فرمول های اولیه در اکسل آشنا می شوند، کلیه مدل های مالی و مباحث مربوط به سرمایه گذاری در اکسل آموزش داده می شود و تحلیل های لازم صورت می گیرد.
مخاطبان در پایان این دوره آموزشی بسیاری از مباحث مربوط به سرمایه گذاری از جمله ارزیابی لیزینگ، بیمه عمر، پروژه های سرمایه گذاری، بهینه سازی و مدل کردن مسائل بودجه بندی سرمایه را فرا می گیرند. در بخش 2 نیز، مخاطبان در پایان دوره آموزشی قادر خواهند بود پارامترهای اقتصادی و مالی را در کوتاه مدت شبیه سازی نمایند. نوسان گیری با استفاده از پایگاه داده سهام در اکسل، تشکیل سبد آنلاین سهام، تشکیل سناریو در تحلیل بنیادی، پیش بینی قیمت سهام با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال و ... نیز از دستاوردهای مشارکت کنند گان در این دوره می باشد.