دوره عمومی اکسل (مقدماتی تا پیشرفته)

مطالب آموزشی

اکسل نرم افزاری قدرتمند برای محاسبه، مدیریت و تحلیل داده ها می باشد. از جمله توانایی های منحصر به فرد این نرم افزار راحتی کار با آن است که استفاده از آن را به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها را بسیار لذت بخش می نماید. انجام عملیات حسابداری و مالی، مهندسی، آمار و حتی کنترل پروژه با آن امکان پذیر است. استفاده از سلول های مجزا، امکان فیلترگذاری و مرتب سازی داده ها، فرمول نویسی و ترسیم نمودارهای متنوع و گویا و همچنین توابع بسیار قدرتمند آماری و محاسباتی از جمله امکانات این نرم افزار است. در این دوره کلیه نیازهای مرتبط با کار چه از از لحاظ فرمول نویسی چه کار با پایگاه داده به صورت عملی از ساده تا پیشرفته آموزش داده می شود.
در انتهای این دوره مخاطبان با ابزارهای کلی اکسل و فرمول نویسی به طور کامل آشنا می شوند و می توانند از این نرم افزار به عنوان ابزاری مفید در سازمان ها استفاده کنند.