کتاب مدل سازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

چکیده و معرفی کوتاه کتاب

درباره ما

"کتاب مدل سازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل جامع ترین کتاب در طراحی مدل های مالی با استفاده از نرم افزار اکسل در کشور می باشد. این کتاب که در سال 94 به رشته تحریر درآمده و به چاپ رسیده است، در بسیاری از سازمان های مالی مرتبط تدریس می شود. حوزه مالی در کشور بسیار گسترده و نیاز اکسل در تمامی این حوزه ها کاملا مشهود است. بسیاری از سازمان ها ارزیابی طرح ها و پروژه ها را با اکسل انجام می دهند. در زمینه مسائل بانکی خیلی از محسابات مربوط به وام و ارزش گذاری یه محصول بانکی با این نرم افزار صورت می گیرد. در زمینه بازار سرمایه، طراحی پورتفوی سرمایه گذاری، محاسبات مربوط به سود و زیان پورتفوی ها، تحلیل ریسک سرمایه گذاری، شبیه سازی قیمت سهام، طراحی پایگاه های داده پویا و ... با اکسل صورت می پذیرد.
سر فصلها
فصل اول: مقدمات و معرفی بعضی از ابزارها و توابع کاربردی
فصل دوم: رسم نمودار فاکتور مالی
فصل سوم: توابع جست و جو و کاربرد آن در مسائل مالی و بازار سهام
فصل چهارم: تحلیل توابع مالی در اکسل
فصل پنجم: ارزیابی اقتصادی طرحها و پروژها
فصل ششم: تحلیل حساسیت مالی در اکسل
فصل هفتم: پایگاه داده و ضبط ماکرو
فصل هشتم: کاربرد رگریسون خطی و رگریسون چند گانه در تخمین پارامترهای مالی
فصل نهم: مدل CAPM و تحلیل ریسک سیستماتیک
فصل دهم: ابزار بهینه سازی SOLVER و کاربرد آن در مدل های مالی
فصل یازدهم: ارزش گذاری اختیارات با استفاده از مدل بلک شولز و درخت دو جمله‌ای
فصل دوازدهم: ارزش گذاری سهام
فصل سیزدهم: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
فصل چهاردهم: شبیه سازی مسائل مالی در اکسل
فصل پانزدهم: کاربرد عمومی TEXTوDATE در گزارش گیری مالی
فصل شانزدهم: تشکیل سبد سهام به صورت آنلاین"