کتاب توابع مالی و کاربرد آن در ارزیابی طرح

چکیده و معرفی کوتاه کتاب

درباره ما

این کتاب به زودی به چاپ می رسد. در این کتاب کلیه توابع مالی به صورت مفهومی و کاربردی توضیح داده شده است. در کنار این توابع مهمترین مساله تحلیل این توابع می باشد. در کتاب توابع مالی و کاربرد آن در ارزیابی طرح، مثال هایی به صورت کاربردی به همراه تحلیل هر کدام از توابع زده شده است تا افراد بتوانند در دنیای واقعی براحتی از آن ها استفاده کنند. از جمله مثال های کاربردی، محاسبات مربوط به تسهیلات بانکی، مستهلک نمودن وام، محاسبات مربوط به بیمه عمر، ارزیابی لیزینگ و … می باشد.